HPIXshop
shop
×
 x 

0 termék

HPIX

Adatkezelési Tájékoztató

 

Kedves Felhasználónk!

Az alábbiakban megkíséreljük tömören, érthetően összefoglalni azokat a legfontosabb tudnivalókat, melyek az általunk működetetett Kreativ Fotólabor üzletek, az onlinre rendelésekhez alkalmas kreativfotolab.hu rendelőfelületek, továbbá a prolab.kreativfotolab.hu és a fotohub.hu webes szolgáltatások használata során Ön által megadott személyes adatok felhasználásával kapcsolatos. A részletes, jogilag is korrekt módon megfogalmazott szabályzatot a jelen dokumentum folytatásaként található „HPIX Kft Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” című anyagban találhatja meg.

 

 1. Miért kérünk Öntől adatokat?

Hogy az Ön által feladott megrendeléseket valóban Önnek adjuk át, esetleg – ha úgy óhajtja – az Ön címére szállítsuk ki, hogy az érvényes törvényeknek megfelelő áfás számlát tudjunk kiállítani, szükségünk van nevére és címére. Telefonszámát azért kérjük el, hogy amennyiben a megrendelt termékek készítése során valamilyen problémába ütközünk (pl. egy feltöltött képből objektív okok miatt a megrendelt termék nem, vagy nem megfelelő minőségben készíthető el), akkor a lehető leggyorsabban, legközvetlenebbül tudjuk a kérdéseket tisztázni Önnel. Szintén telefonon vagy SMS üzenetben tudjuk Önt értesíteni rendelt termékeinek elkészültéről vagy ilyen módon emlékeztetnénk Önt akkor, ha az elkészített termékekért ésszerű időben nem jelentkezne.

Ahhoz, hogy az egyes esetekben kényelmes, máskor elkerülhetetlen online fizetést le tudjuk bonyolítani, a fizetési mód kiválasztása után kérjük, hogy adja meg bankkártyájának adatait.

Amennyiben Ön saját elhatározásából csatlakozik valamely partnerprogramunkhoz, úgy ezzel ahhoz is hozzájárulását adja, hogy a csatlakozás során megadott email címre időről időre olyan üzeneteket küldjünk, melyben a szolgáltatásainkkal kapcsolatos, az Ön érdeklődésére igényt tartható információkat fogalmazunk meg.

Személyes adatnak minősülnek ezek mellett azok a fényképek is, melyeket Ön a rendelése során hozzánk elküld – ezekre nyilván azért van szükségünk, hogy a megrendelt papírképeket, egyéb fotós termékeket el tudjuk készíteni.

 

 1. Milyen adatokat kérünk el Öntől?

Mint az az előző bekezdésből is kiderül, az Ön nevére, kézbesítési és számlázási címére, telefonszámára, online fizetés esetén kártyájának adataira volna szükségünk – és hát nyilván kellenek azok a fényképek digitális formában, amikből a megrendelt termékeket el fogjuk készíteni.

Ezek mellett azok a számítástechnikai rendszerek, amiken az általunk működetetett szolgáltatások futnak, előfordulhat, hogy különféle analítikai, statisztikai célokból rögzítik IP címét (számítógépének internetes címét), bejelentkezésének idejét, helyét – de ezeket az adatokat mi nem vesszük át és semmiképpen sem kapcsoljuk össze az Ön által megadott személyes adatokkal.

Természetesen az Ön által megadott adatokat mi semmilyen módon nem ellenőrizzük. Így ha bármi ok miatt nem óhajtja számunkra valós nevét, vagy pl. telefonszámát megadni, úgy ezt természetesen megteheti – nyilván egy ilyen adatmegadással Ön lemond olyan lehetőségekről, szolgáltatásainkról, melyek teljesítéséhez elengedhetetlen lenne, hogy Önt pontosan meg tudjuk szólítani.

 

 1. Hogyan bánunk személyes adataival?

Szolgáltatásaink felépítése és működtetése során nagy gondot fordítottunk/fordítunk arra, hogy – egyebek mellett – az Ön személyes adatait is a lehető legnagyobb, a vonatkozó előírásoknak megfelelő biztonsággal és körültekintéssel kezeljük és ahol szükséges, olyan alvállakozókkal dolgozzunk, akik ilyen tekintetben (is) szintén megbízhatóak. Nagyon ügyelünk arra, hogy annyi és csak annyi információt rögzítsünk és tároljunk, ami feltétlenül szükséges a szolgáltatásaink teljesítéséhez, és amikor ezekre már nincs szükség, azokat megfelelően töröljük.

Az Öntől kapott adatokat felhasználás ill. tárolás tekintetében három csoportra oszthatjuk. A regisztrációhoz kapcsolódó adatok között az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tároljuk – ezeket kódolt, csak a mi programunk által olvasható módon megtartjuk adatbázisunkban mindaddig, amíg Ön nem fordul hozzánk azzal a kéréssel, hogy regisztrációját szeretné megszünetetni. Azzal, hogy ezen adatokat tároljuk, megtakarítjuk azt a munkát, hogy minden egyes alkalommal, mikor újra szeretne tőlünk valamit rendelni, ezeket az információkat újra és újra be kelljen gépelnie.

A másik csoportba az egy konkrét megrendeléshez tartozó adatokat soroljuk. Ezek között találjuk nyilván a megrendeléshez tartozó fotókat, esetleges megjegyzéseit; de a megrendelés-adatcsomagba bemásolódnak a megrendelő regisztrációs adatai is. Ezt a megrendeléshez kapcsolódó adatcsomagot nem tároljuk hosszasan, a rendelés teljesítését követően legkésőbb 60 nap múlva megbízható, vissza nem állítható módon kitöröljük őket. Azzal, hogy ezt a törlést nem azonnal, a rendelés teljesítése után töröljük ki, módot szeretnénk adni Önnek a rendelés, vagy egyes részeinek megismétlésére (utánrendelésre); de jó szolgálatot tehetnek ezek az adatok akkor is, ha Ön bármi ok miatt nem elégedett az általunk elkészített termékekkel, és együtt tisztázni szeretnénk, mi vezethetett a nem megfelelő eredményhez.

Természetesen Ön kérheti, hogy rendelésének adatait a teljesítés után haladéktalanul töröljük – ezt mi készséggel megtesszük, de ez esetben Ön nyilván lemondott az utánrendelés, vagy az átvett termékekkel kapcsolatos utólagos reklamáció lehetőségéről.

Harmadik csoportba soroljuk a legérzékenyebb adatokat: az online fizetéshez bekért bankkártya-adatokat. Ezeket az adatokat sem mi, sem a webes kereskedelmi rendszerünket működtető társaság nem rögzíti és nem őrzi meg – ezen adatokat, amikor Ön megnyomja a rendelés elküldésére vonatkozó gombot, rendszerünk automatikusan, emberi beavakozás (és annak lehetősége) nélkül továbbitja annak a nemzetközileg jegyzett, az Európai Únió területén működő, ellenőrzött és ellenőrizhető fizetési szolgáltatónak, aki az átadott adatok alapján megterheli az Ön (kártyájának) számláját és az Ön által engedélyezett összeget továbbítja a mi bankszámlánk felé. Az Ön adatainak kezelését a fizetési szolgáltató (Adatkezelő) a legszigorúbb ellenőrzés mellett a vonatkozó szabályok betartása mellett végzi olyan módon, hogy ezen adatokhoz nekünk semmilyen hozzáférésünk nem lehetséges.

 

 1. Hová fordulhat további információkért, segítségért, vagy ha vonatkozó kérése, megjegyzése lenne?

Leggyorsabb, leghatékonyabb, ha a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött e-mailben fordul hozzánk – e címen bármilyen kérést, kérdést, megjegyzést a lehető leggyorsabban kezelni tudunk.

 

 

 

2020 március 1.

 

 

HPIX Kereskedelmi Kft

2040 Budaörs, Liget u. 3/2

 

 

 

HPIX
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

 • A Szabályzat célja

A jelen szabályzat rögzíti mindazokat a célokat és irányelveket, melyeket a  HPIX kereskedelmi Kft (2040 Budaörs, Liget u. 3/2, cj.: 1309129937) továbbiakban Társaság) mint a www.hpix.hu, a www.kreativfotolab.hu és a www.fotohub.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, webes és nem webes szolgáltatások nyújtója, működése során az adatvédelem és adatkezelés területén alkalmaz, valamint tartalmazza a Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát.

Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy weboldalán és az azon keresztül elérhető, általa működtetett felületeken illetve programokon, továbbá üzleteiben működtetett számítógépes felületeken át elérhető szolgáltatásai (továbbiakban: “HPIX Szolgáltatások”) megfelelnek a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe

 • a 2011. évi CXII. („Infotv.”) törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről,
 • a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló rendelkezéseit,
 • a 2013. évi V. törvényt a reklámjogról és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályokról.

 

Az adatvédelmi szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

A Társaság  fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú döntéssel való megváltoztatására. A Szabályzat módosításakor a módosításra honlapján illetve hírlevélben a Felhasználók figyelmét megfelelő módon felhívja. Felhasználók a honlap illetve a HPIX Szolgáltatások további használatával a megváltozott Szabályzatot tudomásul veszik, így beleegyezésük további megerősítésére nincs szükség.

A Szabályzat mindenkor érvényes formája folyamatosan elérhető a www.hpix.hu című honlapon.

 

 • A Szabályzat által érintett HPIX Szolgáltatások

Szolgáltatás

Felület

Adatfeldolgozó

Kreativ Fotolab üzletek

PhotoFinale rendelésfelvevő terminál

HPIX Kreatív Fotolab üzlet számítógépei

Kreativ Fotolab online rendelófelületek

www.kreativfotolab.hu

www.hpixpro.photofinale.com

HPIX Kft, Photo Finale Inc felhőszolgáltatás

Kreatív Fotolab online fizetési szolgáltatás

www.kreativfotolab.hu

 

Global Payments Europe s.r.o.

Prolab fotórendelő rendszer

http://prolab.kreativfotolab.hu/ rendelőfelület

Tárhely.Eu Kft tárhelyszolgáltatás

Fotohub fotómegosztó/rendelő rendszer

http://www.fotohub.hu/

HPIX Kft

HPIX nagykereskedelem

HPIX ERP rendszere és kapcsolódó, zártkörű webshopja

HPIX Kft

HPIX partnertájékoztatás

Webgalamb hírlevélküldő szolgáltatás

E.N.S. Zrt

 

 • Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelésre a HPIX Szolgáltatások felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az adott felület használata során közölt személyes adataik a jelzett célra felhasználásra kerüljenek.

 

Egyes, ellenérték fejében tett szolgáltatásokhoz szükséges személyes adatok felvétele és kezelése jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a számára átadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valódiságáért csak és kizárólag  az azt megadó Felhasználó felel.

 

A Felhasználó felelőssége, hogy az általa regisztrált azonosítóról (e-mail címről) csak ő veszi igénybe a Társaság szolgáltatásait. Felhasználó azonosítójával a Társaság bármely rendszerébe történt belépéssel összefüggő felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.   

 

Társaságnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól kapott Adatkezelés Nyilvántartási Száma: NAIH-104569/2016.

 

 

 • Az adatkezelés célja:

Személyes Adatot Társaság kizárólag a HPIX Szolgálatások biztosításának illetve az érintett törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében kezel.

 

A Felhasználók által megadott adatokat az egyes HPIX Szolgáltatások körében Társaság az alábbi  célokra használja fel:

 • A Felhasználó azonosítása megrendelt termék ill. szolgáltatás kiszállításához illetve kiadásához;
 • Felhasználó által a HPIX Szolgáltatásokon át feladott rendelések visszaigazolása;
 • Online fizetés bonyolítása elismert, akkreditált fizetőkapu-szolgáltatón át;
 • Kapcsolattartás Felhasználóval a feladott megrendelések teljesítésével kapcsolatban;
 • A webes HPIX Szolgáltatásokon át feladott megrendelések nyomon követhetőségének biztosítása;
 • Felhasználók beazonosítása korábban teljesített rendelésekkel kapcsolatos reklamációk kezelése során;
 • Felhasználó beazonosítása ismételt rendelésekhez, illetve a rendelések bonyolításának egyszerűsítése a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok újbóli megadásának elkerülése révén.
 • Az ehhez hozzájáruló Felhasználók tájékoztatása új termékek, szolgáltatások, promóciók megjelenéséről elektronikus hírlevél útján.

 

 

 • A kezelt adatok köre

Felhasználó a HPIX Szolgáltatások igénybevételéhez a következő adatait adhatja meg, illetve Társaság ezen adatokat gyűjtheti Felhasználóval kapcsolatban:

 • neve
 • címe
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • annak a vállalkozásnak az adatai, mely nevében eljár

 

Online fizetési folyamat bonyolításához Társaság az érintett Felületén felveszi Felhasználó bankkártyájának adatait és ezen adatokat – azok rögzítése, elmentése nélkül – továbbítja az online fizetési szolgáltás Adatkezelője számára. Társaságnál, illetve a honlapját működtető szolgáltatónál a fizetési folyamattal kapcsolatos adatok egyáltalán nem jelennek meg, azok nem kerülnek tárolásra vagy rögzítésre.

 

A HPIX Szolgáltatások működtetése során rögzítésre kerülnek a Felhasználó rendszerhez csatlakozó számítógépének olyan technikai jellegű adatai, melyek a csatlakozás folyamán generálódtak. Ezek többek közt, de nem kizárólag a Felhasználó számítógépének IP (Internet Protocol) címe, a rendszerbe való belépés ideje. Az automatikusan rögzített adatokat a csatlakozott Felhasználó külön nyilatkozata nélkül a rendszer belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - nem kapcsolhatók össze.

Az ilyen automatikusan rögzített adatok vonatkozásában adatkezelőnek a Google Analytics elemzőszoftver műkötetőjét, a Google Inc.-t tekintjük, melynek adatvédelmi irányelvei a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy cím alatt érhetők el.

 

 • E-mail címek felhasználása

Társaság kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó által megadott e-mail címekre kizárólag olyan esetben küld elektronikus levelet, ha az a Felhasználó által kezdeményezett tranzakcióhoz közvetlenül kapcsolódik (pl. rendelésvisszaigazoló e-mail).

Emellett Társaság jogosult a HPIX Szolgáltatásokkal kapcsolatos hírlevelet küldeni a megadott e-mail címekre, amennyiben ehhez Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Felhasználó, az adattörlésre vonatkozó, jelen Szabályzatban meghatározott módokon benyújtható kérelmén túl bármikor kérheti ezen hírlevelek címlistáiból való törlését a hírleveleken található ’leiratkozás’ hivatkozáson vagy a hírlevelet küldő címre küldött e-mail üzeneten keresztül.

 

 • Az adatkezelés módja

Az adatkezelés a következő adatkezelési műveletekre terjed ki: az adatok felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

 

Az adatkezelés minden esetben számítástechnikai eszközökkel, digitális formában történik. A kezelt adatok egyes részei kinyomtatva papírra kerülhetnek akkor, ha egy HPIX Szolgáltatás teljesítése során – tipikusan a megrendelt termék átadásához/kiszállításához – erre szükség nyílik. Az így kísérőlevélként, árukísérő cédulaként szolgáló, kezelt adatokat (is) feltüntető papírokat Társaság az átadott termékkel együtt Felhasználóhoz juttatja és belőle másolatot csak abban az esetben tárol, ha erre kifejezett törvényi előírás kötelezi (pl. számlamásolatok).

 

Felhasználók adataikat Társaság HPIX Szolgáltatásait nyújtó felületeinek megfelelő rovatainak kitöltésével adhatják meg. A rovatok kitöltése feltétele a szolgáltatás igénybevételének, de a Társaság sem a megadáskor automatikus eszközzel, sem később más módszerrel nem végez ellenőrzést a megadott adatok valóságosságára vonatkozóan.

 

A megadott adatokat Társaság számítástechnikai rendszereiben tárolja. E rendszerek fizikailag részben a Társaság székhelyén működő szervereken és adattárolókon, részben ilyen specializációjú (cloud-) szolgáltatatóktól igénybevett számítástechnikai eszközökön működnek. A Társaság a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, és változatlansága igazolható, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

 

 • Adatfeldolgozók

Társaság egyes szolgáltatásait külső partnerek bevonásával,  részben azok számítástechnikai, részben egyéb jellegű szolgálatatásainak igénybevételével nyújtja. Mivel egyes ilyen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Felhasználók bizonyos adatainak átadása, egyes partnerek ezen adatok tekintetében Adatfeldolgóznak minősülnek.  Ezen Adatkezelők az adatokat saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik.

 

Adatfeldolgozóink listája:

 

 • Név: Google Ireland Limited

Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Ireland

web cím: www.google.com

 

 • Név: E.N.S Zrt

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Telefonszám:  30/555 1100

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web cím: www.ens.hu

 

 • Név: Sprinter Futárszolgálat Kft

Cím: 1097 Budapest, Táblás u. 39.

web cím: www.sprinter.hu

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

 • Photo Finale Inc

Cím: 1420 Spring Hill Road, St 600, McLean, VA, USA 22102

Telefonszám: +1 703 564 3400

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web cím: www.photofinale.com

 

 • Global Payments Europe s.r.o.

V Olsinách 626/80, 100 00 Strasnice, Czech Republic

Telefonszám: +420 267 197 197

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web cím: www.gpwebpay.cz/en

 

 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft

Cím: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

web cím: www.tarhely.eu

 

 • Az adatkezelés időtartama

Társaság Felhasználó regisztráció során megadott adatait annak érdekében, hogy ismételt megrendeléshez ne legyen szükség ezen adatok ismételt megadására, mindaddig tárolja, amíg a Felhasználó a regisztrált felhasználói azonosítójával (felhasználó név vagy e-mail cím) kifejezetten nem kéri regisztrációja megszüntetését.

Az egyes konkrét megrendelésekhez kapcsolódó, a Társaság részére átadott digitális formátumú képeket Társaság a rendelés feladását követően legfeljebb 60 napon át tárolja azért, hogy i. esetleges utórendelést lehetővé tegyen; és ii. esetleges viták, minőségi reklamációk intézésére az eredeti képek rendelkezésre állhassanak.

Felhasználó kifejezett kérésére Társaság a megrendelés teljesítését követően a Felhasználó kérésének fogadása után haladéktalanul elvégzi a feltöltött képek törlését. E kéréssel Felhasználó egyben lemond az utánrendelés és a törlés utáni minőségi reklamációk jogáról.

 

A regisztráció megszüntetésének illetve az adatok (képek) idő előtti törlésének kérése történhet e-mail útján, vagy a Társaság által biztosított leiratkozási felületek igénybevételével. Társaság a törlést törlési igény beérkezését követő 5 munkanapon belül végrehajtja.

Jogellenes, megtévesztő személyes adathasználat esetén Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának azonnali megszüntetésére.

Bűncselekmény gyanúja esetén a személyes adatokat az eljárás időtartamára megőrzi,  törvényi keretek között a hatóságnak átadja. 

 

 

 • A Felhasználó jogai a kezelt személyes adataival kapcsolatban

Felhasználó bármikor módosíthatja adatait, vagy e-mailben kérheti megadott adatainak korrekcióját. E-mailben küldött adatmódosítást Társaság csak akkor fogadja el hitelesnek, ha azt Felhasználó a regisztrációjához használt e-mail címről küldte.

Valamely személyes adat módosítása után a korábban tárolt személyes adat többé nem állítható vissza.

 

Felhasználó a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait, vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak bármilyen ok miatti törlése korlátozhatja vagy ellehetetlenítheti Társaság egyes Szolgáltatásainak általa történő igénybehetőségét.

 

Felhasználó Társaságtól, mint Adatkezelőtől, Társasághoz intézett, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött e-mailben vagy a postacímére (2040 Budaörs, Liget u. 3/2) küldött levélben bármikor tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről. Társaság az ilyen megkeresésekre a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő 30. napon válaszol.

 

Gazdasági, üzletszerzési, reklám tartalmú, a Felhasználó szabad akaratából adott hozzájárulás alapján történt megkeresések (például ilyen tartalmú hírlevelek) bármikor indoklás nélkül megszüntethetők, az ilyen célból küldött elektronikus anyagok alján található leiratkozási felület használatával.  Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

 

Felhasználó tiltatkozhat személyes adatainak kezelésével szemben, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét;
 • a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamint, a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást a kézhezvételtől számított 15 napon belül megvizsgálja, dönt annak megalapozottságáról, és Felhasználót írásban értesíti döntéséről.

Amennyiben a Társaság a Felhasználó tiltakozását megalapozottnak tartja az adatkezelést megszünteti, és intézkedik arról, hogy az adatkezelés azoknál a külső szolgáltatóknál is megszűnjön, amelyek jelen Szabályzat szerint Társaság megbízásából Adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

 

 • Jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +36-1-3911400,www.naih.hu).

 

 

Budaörs, 2020 március 1.

 

×

ÁLLÍTS ÖSSZE EGY KOMPLETT LABORT VELÜNK.

Professzionális fotónyomtató, szoftverrendszer, kellékanyagok egy kézből.
Minden mindenhez illeszkedik, együttműködik.

És tanáccsal, javaslatokkal, szervízzel is támogatunk.

 


TOP

HPIX Webshop

Köszöntünk!

A nyitóoldalon és a SHOP indulólapján ötleteket, tippeket találsz. Az árak megjelenítéséhez, rendeléshez lépj be a fejlécben található emberke ikonra kattintva. A termékek böngészését kezdheted a 'MINDEN TERMÉK' menüponttal, vagy a felső menüsávból egyenesen valamelyik kategóriára lépve. A listáknál mindig találsz teljes termékkategória menüt. Egy kategóriában állva balra fenn az adott kategórián belül, a fejlécben lévő nagyítóra kattintva minden termék között kereshetsz egy cikkszám, terméknév vagy akár egy termékleírás töredékére is.

A TUDÁSBÁZIS alatt rengeteg, folyamatosan bővülő mennyiségű információt találsz a fotós, fotólaboros témával kapcsolatban. A cikkek egy része minden látogató számára elérhető, de vannak olyan, tényleg csak aktív viszonteladók számára szóló anyagok, melyek csak bejelentkezés után olvashatók.

 

HPIX Webshop